namazu-ml(avocado)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: namazu no coreKoji Kishi <kis@xxxxxxxxxxxxxxxxx> wrote:

>namazu-1.3.0.0-distributed-2 で
>namazu.h の IGNORE_HIT を 100000 くらいにすると namazu は core dump します。

hlist.c にこのメイルの末尾のパッチをあてればおそらく解決するでしょ
う。

-- Satoru Takabayashi

*** hlist.c~	Mon Nov 9 00:13:54 1998
--- hlist.c	Thu Nov 19 19:46:02 1998
***************
*** 537,546 ****
 void get_finfo(HLIST hlist, uchar ***finfo)
 {
   int i;
!   int fids[DB_MAX][IGNORE_HIT], idx[DB_MAX];
 
   for (i = 0; i < DbNumber; i++) {
     idx[i] = 0;
     *(finfo + i) = NULL;
   }
   for (i = HListWhence; i < hlist.n; i++) {
--- 537,550 ----
 void get_finfo(HLIST hlist, uchar ***finfo)
 {
   int i;
!   int *fids[DB_MAX], idx[DB_MAX];
 
   for (i = 0; i < DbNumber; i++) {
     idx[i] = 0;
+     fids[i] = (int *) malloc(IGNORE_HIT * sizeof(int));
+     if (fids[i] == NULL) {
+       error("get_finfo(malloc)");
+     }
     *(finfo + i) = NULL;
   }
   for (i = HListWhence; i < hlist.n; i++) {