namazu-ml(avocado)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: 対象文書のあるディレクトリを表示するには?seigo <ishiyama.seigo@xxxxxxxxxxxxxxxxx> wrote:

>1586行目の前後です。
>
>
>  # FLIST へ書き出し <DT> の後に改行が欲しいのです
>   print FLIST "<DT>\n<STRONG><A HREF=\"$url\">$title</A></STRONG>\n";
>   print FLIST "<DD>$abstract\n";
>!  $url =~ m!^(.*/)!;
>!  my $dir = $1;
>!  print FLIST "<DD><A HREF=\"$dir\">$dir</A><BR><BR>\n";
>   # 最後に空行を入れる(これは重要な仕様)
>   print FLIST "\n";

行頭の ! を3つとも消してください。

-- Satoru Takabayashi