[Namazu-users-ja 416] Re: webmaster@pumpkin について

Shuji Tamura atamuras @ jb3.so-net.ne.jp
2005年 6月 5日 (日) 06:52:10 JST


田村修二です。

Tadamasa Teranishi wrote:

>寺西です。
>
>Shuji Tamura wrote:
>  
>
>>このファイルの
>># ADDRESS = 'webmaster @ localhost.localdomain';
>>>>ADDRESS = 'webmaster @ panna.zive.net';
>>に書き直したら、期待どおりになりました。
>>    
>>
>
>たぶん
>$ADDRESS = 'webmaster @ panna.zive.net';
>の間違い。
>  
>

ご指摘のとうり、メールの記述ミスでした。

-- 
===================================
            Shuji Tamura
 e-mail:atamuras @ jb3.so-net.ne.jp
 Home Page:http://panna.zive.net/
===================================

Namazu-users-ja メーリングリストの案内