[Namazu-cvs 207] /storage/cvsroot/namazu: * src/namazu.c (namazu_core): The bug co...

opengl2772 cvsd @ namazu.org
2005年 1月 20日 (木) 21:29:25 JST


Log Message:
* src/namazu.c (namazu_core): The bug concerning the priority
  level of the evaluation of 'Query' and 'Subquery' was corrected.
  (Contributed by hatanaka. Thanks.)

Update of /storage/cvsroot/namazu

Branch: stable-2-0
 ChangeLog: 1.837.4.507 -> 1.837.4.508
 src/namazu.c: 1.102.8.5 -> 1.102.8.6

cvs rdiff -r1.837.4.507 -r1.837.4.508 namazu/ChangeLog
cvs rdiff -r1.102.8.5 -r1.102.8.6 namazu/src/namazu.c

/storage/cvsroot/namazu/ChangeLog 1.837.4.508 e28236b23c9626496d6db965d6019e3f
/storage/cvsroot/namazu/src/namazu.c 1.102.8.6 7db8e95751d7765971621a16bd0e440eNamazu-cvs メーリングリストの案内