[Namazu-cvs 206] /storage/cvsroot/namazu: * src/namazu.c (namazu_core): The bug co...

opengl2772 cvsd @ namazu.org
2005年 1月 20日 (木) 21:28:26 JST


Log Message:
* src/namazu.c (namazu_core): The bug concerning the priority
  level of the evaluation of 'Query' and 'Subquery' was corrected.
  (Contributed by hatanaka. Thanks.)

Update of /storage/cvsroot/namazu

Main Trunk
 ChangeLog: 1.1287 -> 1.1288
 src/namazu.c: 1.106 -> 1.107

cvs rdiff -r1.1287 -r1.1288 namazu/ChangeLog
cvs rdiff -r1.106 -r1.107 namazu/src/namazu.c

/storage/cvsroot/namazu/ChangeLog 1.1288 69b282e674bd51eb8b71d3a6d17bccd3
/storage/cvsroot/namazu/src/namazu.c 1.107 bf021391eee284445a468a17199d20e3Namazu-cvs メーリングリストの案内