[Kakasi-commits 18] /storage/cvsroot/kakasi: Changed test suites to use compiled dict...

knok cvsd @ namazu.org
2006年 9月 21日 (木) 16:33:00 JST


Log Message:
Changed test suites to use compiled dictonaries instead of system default.

Update of /storage/cvsroot/kakasi

Main Trunk
 ChangeLog: 1.94 -> 1.95
 tests/env.sh: NONE -> 1.1 (added)
 tests/kakasi-1: 1.1 -> 1.2
 tests/kakasi-2: 1.2 -> 1.3
 tests/kakasi-3: 1.1 -> 1.2
 tests/kakasi-4: 1.2 -> 1.3

cvs rdiff -r1.94 -r1.95 kakasi/ChangeLog
cvs rdiff -r0 -r1.1 kakasi/tests/env.sh
cvs rdiff -r1.1 -r1.2 kakasi/tests/kakasi-1
cvs rdiff -r1.2 -r1.3 kakasi/tests/kakasi-2
cvs rdiff -r1.1 -r1.2 kakasi/tests/kakasi-3
cvs rdiff -r1.2 -r1.3 kakasi/tests/kakasi-4

/storage/cvsroot/kakasi/ChangeLog 1.95 bb2beac78ff610f2ec4d0192bc0eba30
/storage/cvsroot/kakasi/tests/env.sh 1.1 264983cf2812eb4c72e42e2cb8dafe9e
/storage/cvsroot/kakasi/tests/kakasi-1 1.2 5ea8155d2b2f8c627a79683f47150039
/storage/cvsroot/kakasi/tests/kakasi-2 1.3 f9ff08f38fb835b191bb82165a003b26
/storage/cvsroot/kakasi/tests/kakasi-3 1.2 7484aa102f5b88a9712a845889424ce6
/storage/cvsroot/kakasi/tests/kakasi-4 1.3 c2385a539e218112cee7dfc6b72efe02


Kakasi-commits メーリングリストの案内