namazu-ml(ring)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: module_chasen ??"imagine/Shimizu Nariaki" <imagine@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> wrote:

>と表示されていますが、当方の環境では
>
>  ChaSen: no -j -F '%m '
>
>と表示されます。  これは ChaSen が正常にモジュール化されていない
>と理解しても良いのでしょうか?

はい。


>Text-ChaSen-0.20は
>
> Makefile.PL の  'LIBS' =>  ['-L/usr/local/lib -lchasen']  に変更し、
> perl Makefile.PL ; make ; make install
>
>しています。

ChaSen 2.02 および Text-ChaSen-0.20 は Namazu を ./configure
&& make する前にインストールしましたか?

きちんと Text::ChaSen モジュールがインストールされていれば、
Namazu の configure は

  checking for Text::ChaSen perl module... yes

と認識した旨のメッセージを出力します。

-- Satoru Takabayashi