Namazu-devel-ja(旧)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

make check エラー



寺西です。

今、stable-2-0, HEAD を make check すると、エラーが出ます。
これって、私の環境の問題でしょうか?

$ make check
PASS: mknmz-1
PASS: mknmz-2
PASS: mknmz-3
PASS: mknmz-4
PASS: mknmz-5
PASS: mknmz-6
PASS: mknmz-7
PASS: mknmz-8
PASS: mknmz-9
PASS: mknmz-10
PASS: mknmz-11
PASS: mknmz-12
PASS: mknmz-13
PASS: mknmz-14
PASS: mknmz-15
PASS: mknmz-16
PASS: mknmz-17
PASS: gcnmz-1
PASS: idxdiff-1
PASS: idxdiff-2
PASS: idxdiff-3
FAIL: namazu-1
FAIL: namazu-2
FAIL: namazu-3
PASS: namazu-4
FAIL: namazu-5
PASS: namazu-6
PASS: namazu-7
PASS: namazu-8
PASS: namazu-9
PASS: namazu-10
PASS: namazu-11
PASS: namazu-12
FAIL: namazu-cgi-1
FAIL: namazu-cgi-2
PASS: namazu-cgi-3
PASS: namazu-cgi-4
PASS: namazu-cgi-5
PASS: namazu-cgi-6
PASS: namazu-cgi-7
PASS: namazu-cgi-8
PASS: namazu-cgi-9
PASS: namazu-cgi-10
PASS: ja-mknmz-1
FAIL: ja-namazu-cgi-1
PASS: ja-namazu-1
====================
7 of 46 tests failed
====================
make[3]: *** [check-TESTS] エラー 1
make[3]: 出ます ディレクトリ
`/home/teranisi/src/stable-2-0/namazu/tests'
make[2]: *** [check-am] エラー 2
make[2]: 出ます ディレクトリ
`/home/teranisi/src/stable-2-0/namazu/tests'
make[1]: *** [check-recursive] エラー 1
make[1]: 出ます ディレクトリ
`/home/teranisi/src/stable-2-0/namazu/tests'
make: *** [check-recursive] エラー 1
-- 
=====================================================================
寺西 忠勝(TADAMASA TERANISHI)  yw3t-trns@xxxxxxxxxxxxxxx
http://www.asahi-net.or.jp/~yw3t-trns/index.htm
Key fingerprint =  474E 4D93 8E97 11F6 662D  8A42 17F5 52F4 10E7 D14E