Namazu-devel-ja(旧)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Solaris and Namazu 2.0.6(CVS).On 20 Jun 2001 14:57:34 +0900
小関 吉則 (KOSEKI Yoshinori) <kose@xxxxxxxxxxxxxxxxxx> wrote:

> 現在 CVS の先端を make したバージョンが 2.0.5 なのでリリース
> 版と区別がつかなくて何かとチェックする時に不便を感じています。

2.0.6pre1に上げました。make distするとnamazu-2.0.6pre1.tar.gz
というarchiveが作れるはずです。


  A A
= . . =
   V
end
Ryuji Abe