Namazu-devel-ja(旧)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: html-split についてããããããããããæããããããã

>>>>> In [namazu-devel-ja : No.00182] 
>>>>> âOkanoâ = Osamu Okano <osamu1999@xxxxxxxxxxxx>ãã
Okano> uriãæåãããããããããããããããããããã

Okano> http://hoge.com/hoge.html#ãã;
Okano>              ãâããéå
Okano> äãïèããããåçãåèããæãããã

ããããããã ãããã ã EUC-JP ããããããããããã
URL ããããããææèãäããããããããããããããããã
ãã?

ããååæççæããããã EUC-JP ããããããããEUC-JP ã
ããããããããããã?

http://hoge.com/hoge.html#=?EUC-JP?B?kqTKkqTekqSo?=
ããããããããã??? ãæããããããã


P.S.
http://hoge.com/hoge.html#ããã;
ã EUC-JP ãåæããããããããããæãããããã:-p
--
ããã @ Emacs ããããäæä
http://www.NetLaputa.ne.jp/~kose/Emacs/
kose@xxxxxxxxxxxxxxxxxx